PORUKA ZAHVALNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

U ime građana i Općine Sanski Most upućujem iskrenu zahvalnost volonterima i članovima Crvenog križa i Kluba ekstremnih sportova ”Condor” Sanski Most na iznimnoj podršci, angažmanu i saradnji sa lokalnom upravom u aktivnostima suzbijanja širenja zaraze virusom COVID-19.
Krizni štab Općine Sanski Most je podržao navedena udruženja sa 8.000,00 KM za aktivnosti pružanja pomoći građanima, a podrška ove vrste će se nastaviti i u narednom periodu.
Pozivam sve zainteresirane volontere da se pridruže Crvenom križu i Condoru kako bismo zajednički djelovali protiv širenja zaraze.

Ostajemo zajedno!

Općinski načelnik
Faris Hasanbegović, prof.

PORUKA ZAHVALNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

| Vijesti |