POSJETA SOCIJALNO PEDAGOŠKOJ ZAJEDNICI U VRHPOLJU

POSJETA SOCIJALNO PEDAGOŠKOJ ZAJEDNICI U VRHPOLJU


Ponedjeljak, 8 Januara, 2018

Načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, skupa sa svojim najbližim saradnicima, posjetio je Socijalno pedagošku zajednicu u selu Vrhpolje, te tom prilikom darovao štićenike koji su zbrinuti u ovoj ustanovi.

Načelnik Hasanbegović je na ovaj način želio uljepšati novogodišnje praznike djeci bez roditeljskog staranja koja borave u pomenutoj ustanovi. Ovom prilikom on se zadržao u razgovoru sa direktoricom ustanove, Fikretom Halimović, te se zanimao o njihovom radu i statusu. Javna ustanova Socijalno pedagoška zajednica USK postoji već duže od 15 godina i djeluje na području nekoliko općina kantona, među kojima je i Sanski Most.

U njihovim objektima su zbrinuta djeca koja su ostala bez roditeljskog staranja i o kojima nema ko da brine. Skupa s takvom djecom žive i o njima brinu hraniteljske porodice.Ovom prilikom treba istaći kako se rad ove ustanove finansira iz kantonalnog budžeta, a pomažu je brojni prijatelji i donatori.

Među njima je i firma „Gat“ koja je nedavno finansirala zamjenu stare i postavljanje nove stolarije na dva objekta Socijalno pedagoške zajednice u naselju Vrhpolje.

POSJETA SOCIJALNO PEDAGOŠKOJ ZAJEDNICI U VRHPOLJU

Sanski Most |