POSJETILI SMO STOMATOLOŠKI ODJEL DOMA ZDRAVLJA SANSKI MOST

POSJETILI SMO STOMATOLOŠKI ODJEL DOMA ZDRAVLJA SANSKI MOST


Petak, 4 Marta, 2022

Oralna higijena, odnosno zdravlje zuba i vođenje brige o njemu, preduslov su za opšte zdravlje i razvoj svakog pojedinca. Posebno je važno u današnjim uslovima voditi računa o zdravlju zuba kod najmlađih, a koliko se o svemu ovome vodi brige provjerili smo danas na Stomatološkom odjelu Doma zdravlja u Sanskom Mostu. Kako nas je informisala dr. Ines Talić Biščević, doktorica stomatologije, Sanjani u dobroj mjeri vode brigu o zdravlju svojih zuba, mada ta ta briga, kao i brojne druge stvari u društvu, često ovisi i o socijalnom statusu pojedinca. Ona je ovom prilikom govorila i o najčešćim bolestima s kojima se suočavanju u svome svakodnevnom radu. Nažalost, već dugi niz godina podaci ukazuju na loše stanje oralnog zdravlja stanovništva u BiH i upozoravaju na ozbiljnost problema, jer je ono, nedvojbeno, preduvjet zdravlja cijelog organizma. Posebno je važno voditi računa o najmlađima. Kada je riječ o kapacitetima Stomatološkog odjela Doma zdravlja u Sanskom Mostu, oni su dostatni za pružanje stonatoloških usluga svim pacijentima, a posebno kada se ima u vidu da su migracije učinile svoje, te da je i samih pacijenata manje. Na ovome odjelu zaposlena su tri doktora stomatologija i tri medicinska tehničara, a oprema kojom raspolažu, iako bremenita godinama, funkcionalna i zadovoljava osnovne potrebe rada.

POSJETILI SMO STOMATOLOŠKI ODJEL DOMA ZDRAVLJA SANSKI MOST

Sanski Most |