POSLOVNA ZONA ZDENA I PROSTORNI PLAN U FOKUSU OPĆINSKOG VIJEĆA

POSLOVNA ZONA ZDENA I PROSTORNI PLAN U FOKUSU OPĆINSKOG VIJEĆA


Četvrtak, 31 Marta, 2022

Danas se održava 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most. Od važnijih odluka koje su usvojene izdvajamo Odluku o proglašenju poslovne zone Zdena, te Odluku o produženju važenja postojećeg Prostornog plana općine Sanski Most. Obe ove odluke dobile su jednoglasnu podršku vijećnika.

Općinsko vijeće je na današnjoj sjednici donijelo odluku o proglašenju Poslovne zone Zdena, i radi se o odluci koja je od velikog značaja za općinu Sanski Most. Naime, kako se navodi u obrazloženju ove odluke, analizirajući trenutno stanje, a imajući u vidu popunjenost kapaciteta poslovne zone Šejkovača, te mogućnosti i potencijale za realizaciju novih i proširenje postojećih investicija na području nekadašnjih pogona ŠIP Sana u naselju Zdena, javila se potreba za proglašenje Poslovne zone na navedenom lokalitetu. Bitno je napomenuti da na ovom području već egzistira nekolicina privrednih subjekata, te da odavno postoji interes i za novim investicijama, međutim, nivo izgrađenosti poslovne zone, koji se odnosi na poslovnu i komunalnu infrastrukturu, trenutno ne odgovara potrebama postojećih i potencijalnih investitora. Upravo se donošenjem ovakve odluke, otklanjaju prepreke i ispunjavaju zakonski preduslovi za apliciranje i dodjelu sredstava od strane viših nivoa vlasti u svrhu izgradnje nephodne infrastrukture na ovom području. Sve bi to u budućnosti trebalo omogućiti privlačenje većeg broja investitora, te doprinijeti bržem razvoju buduće Poslovne zone Zdena. Kao jedan od prvih infrastrukturnih projekata, najavljeno je uređenje i izgradnja pristupnog puta koji ovaj lokalitet spaja sa magistralnim putem M-15 prema Bosanskoj Krupi.

Na prijedlog Kluba vijećnika NES-a, Općinsko vijeće usvojilo je odluku o produženju važenja Prostornog plana Općine Sanski Most, koji se odnosi na period od 1997. do 2015. godine. Ovom odlukom postojeći Prostorni plan općine koji je istekao produžava se do donošenja novog Prostornog plana, a koji se nalazi u fazi izrade. Razlog donošenja ovakve odluke jesu posljednje izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i građenju USK, koje su nedavno usvojene u Skupštini Unsko-sanskog kantona, čime je omogućeno produženje važenja planskog dokumenta, u ovom slučaju Prostornog plana, na period najduže 2 godine. Upravo na tom tragu, Općinsko vijeće usvojilo je ovakvu odluku, a krajnji cilj je omogućiti lakšu pretvorbu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, te stvoriti pretpostavke za nastavak započetih građevinskih radova, kao i nove investicije u građevinskom sektoru, koje su trenutnim okolnostima u potpunosti zakočene.

Općinsko vijeće na današnjoj sjednici nije usvojilo Plan rada Općinskog organa uprave za 2022. godinu, kao ni izvještaj o radu u prošloj godini.  Nije usvojena ni Odluka o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda za 2021. godinu, dok je odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog metra kvadratnog korisne stambene površine na području općine Sanski Most u 2022. godini, kao i odluka o utvrđivanju rente po zonama za 2022. godinu, dobila potrebnu podršku.

POSLOVNA ZONA ZDENA I PROSTORNI PLAN U FOKUSU OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanski Most |