POSLOVNA ZONA ZDENA, ŠANSA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

POSLOVNA ZONA ZDENA, ŠANSA ZA EKONOMSKI RAZVOJ


Ponedjeljak, 4 Aprila, 2022

Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je na svojoj poslednjoj sjednici odluku o proglašenju Poslovne zone Zdena kojom se stvaraju pretpostavke za uređenje i razvoj ovoga prostora na kojem već djeluje nekolicina poslovnih subjekata. Odlukom je definisano da prostorni obuhvat područja ove poslovne zone obuhvata 54 hektara, a sama zona je većim dijelom smještena na prostoru koji je u prošlosti pripadao Drvnoj industriji „Sana“. Općina Sanski Most se ovom odlukom obavezala da u roku od godinu dana od njenog donošenja izradi i usvoji plan upravljanja ovom poslovnom zonom koja je namjenjena izgradnji industrijskih pogona, skladišnih prostora, proizvodno poslovnih objekata te pratećih sadržaja. Obuhvaćeno zemljište dijelom je u privatnom, a dijelom u vlasništvu Općine Sanski Most. Inače, definisanju nove poslovne zone pristupilo se zbog popunjenosti kapaciteta poslovne zone Šejkovača, te potrebom da se odgovori novim investicijama. Na ovome prostoru već egzistira nekolicina privrednih subjekata, ali nivo izgrađenosti potrebne infrastrukture ne odgovara trenutnim potrebama postojećih i potencijalnih investitora. Obzirom da je zona većim dijelom planirana na lokalitetu gdje se nalazila bivša drvna industrija, dio potrebne infrastrukture već postoji, ali je zbog neodržavanja i zuba vremena u devastiranom stanju. Obzirom na potencijale nove poslovne zone javila se potreba za planskim i sistemskim pristupom kada je riječ o izgradnji i popravci infrastrukturnih objekata, a na ovaj način ispuniće se i zakonski preduslovi na osnovu kojih će se omogućiti apliciranje i dodjela sredstava s viših razina vlasti kakoi bi se unaprijedio poslovni ambijent. Postojeću infrastrukturu neophodno je planski i sistemski rekonstruisati i uskladiti s potrebama privrednih subjekata kako bi se omogućile nove investicije. Općina Sanski Most u skorom periodu planira i uređenje pristupnog puta kojim se ova poslovna zona povezuje s Regionalnim putem R-405, a koji se ada nalazi u vrlo lošem stanju.

POSLOVNA ZONA ZDENA, ŠANSA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Sanski Most |