POSTAVLJANJE METALNIH KONSTRUKCIJA ZA NOVE KONTEJNERE

POSTAVLJANJE METALNIH KONSTRUKCIJA ZA NOVE KONTEJNERE


Petak, 22 Oktobra, 2021

Kako bi se dodatno uredila problematika vezana za nesavjesno odlaganje otpada, općinska inspekcija na desnoj obali grada pokrenula je aktivnosti na postavljanju metalnih konstrukcija, u kojima će biti smješteni novi kontejneri. Nakon što je općina Sanski Most formirala stručnu komisiju za određivanje lokacija za smještaj kontejnera, ispred objakata kolektivnog tipa stanovanja počelo je postavljanje metalnih konstrukcija, koje će se koristiti kao prostor za smještaj kontejnera, odnosno odlaganje otpada. Ove aktivnosti realizuju se zajedno sa Javnim komunalnim preduzećem Sana koje započelo akciju zamjene starih i postavljanja novih kontejnera u nekoliko naselja na području lijeve obale grada. Pored toga, sve pomenute aktivnosti provode se u saradnji sa ovlaštenim upraviteljem koji vodi poslove vezane za održavanje zgrada. Također, pomenute lokacije imaće i video nadzor, kako bi se spriječio svaki vid nepropisnog odlaganja otpada. Kako su nas upoznali iz općinske inspekcije, plan je da sve lokacije za odlaganje otpada u narednom periodu imaju metalnu konstrukciju, odnosno da budu ograđeni, što će doprinijeti većoj čistoći javnih površina. Podsjećamo, općina Sanski Most je za ove potrebe finansirala nabavku 50 novih kontejnera, nakon čega je uslijedilo i njihovo postavljanje. Problemi s odlaganjem smeća na području Sanskog Mosta već su godinama prisutni, a posebno su izraženi u stambenim naseljima koja se nalaze u užem dijelu grada, za vrijeme ljetnog perioda poseban problem predstavljaju pretrpani kontejneri sa različitim vrstama otpada. Nagomilane količine odloženog smeća različitog porijekla i pretrpani kontejneri, često stvaraju ružnu sliku i mogu predstavljati ozbiljan ekološki problem. Iz općinske inspekcije apelovali su na građane da vode računa o novim kontejnerima, te da poštuju Odluku o komunalnom redu, i na propisan način odlažu otpad, što doprinosi ljepšem izgledu grada.

POSTAVLJANJE METALNIH KONSTRUKCIJA ZA NOVE KONTEJNERE

Sanski Most |