POSTAVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

POSTAVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA


Petak, 20 Maja, 2022

Javno komunalno preduzeće „Sana“, postavilo je novu turističku signalizaciju na lokalitetu izvora rijeke Dabar i obližnje pećine.  Ranija signalizacija bila je uništena ili dotrajala, pa su sada postavljeni novi znakovi kojima se sugeriše pravac kretanja i udaljenost od izvora i pećine. Također, tu su i upozorenja posjetiocima da ne zagađuju životnu okolinu i da ne lože vatru, kao i natpisi da se cijeli lokalitet nalazi pod videonadzorom. Iz JKP „Sana“ su nas informisali kako su njihovi radnici u proteklom periodu postavili klupe za odmor, te očistili cijeli ovaj prostor, a pokošena je i trava. Izgradnjom pristupnog puta prije nekoliko godina, ovaj lokalitet je postao pristupačan svim posjetiocima, ali je time povećana i njegova ugroženost. Vrelo rijeke Dabar i pećina proglašeni su prirodnim dobrom i nalaze se pod zaštitom države. Ovo prirodno dobro u poslednje vrijeme posjećuje sve veći broj turista i građana, te ono čini neizostavni dio turističke ponude naše općine. Postoje i razmišljanja da se, poput vodopada rijeke Blihe, i ovaj turistički resurs može komercijalizirati i dodatno zaštititi. Dabarska pećina jedan je od prirodnih dragulja koji se nalazi na području općine Sanski Most.  Svega pedesetak metara od same pećine nalazi se izvor rijeke Dabar. Voda izvire iz krečnjačke stijene otičući riječnim koritom čija je dužina nekoliko kilometara. Rijeka Dabar zmijoliko vijuga kroz kanjon koji je obrastao bogatom vegetacijom i ulijeva se u Sanu. Radi se o potpuno čistom riječnom vodotoku, a dobri poznavaoci rijeke kažu da se ona slobodno može piti na izvoru i ušću. Kanjon Dabra predstavlja ekološki raj, nenarušen je izgradnjom i od prije nekoliko godina proglašen prirodnim dobrom od posebnog značaja.

POSTAVLJENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

Sanski Most |