POSTAVLJENI NOVI KONTEJNERI ZA SMEĆE

POSTAVLJENI NOVI KONTEJNERI ZA SMEĆE


Srijeda, 11 Septembra, 2019

Javno-komunalno preduzeće „Sana“ započelo je akciju zamjene starih i postavljanja novih kontejnera u nekoliko naselja na području lijeve obale grada. Podsjećamo, općina Sanski Most je za te potrebe finansirala nabavku 40 novih kontejnera, čija je ukupna vrijednost 25. 000 konvertibilnih maraka. Na ovaj način općina Sanski Most je realizovala prvu fazu projekta nabavke kontejnera za smeće, a već naredne godine planirano je da se nabavi novih stotinu kontejnera, čime bi u svim urbanim dijelovima grada stari kontejneri bili zamijenjeni novim. Inače, postojeći kontejneri na području sanske općine stari su preko dvadeset godina, i većini je već odavno istekao rok trajanja. U proteklom periodu Javno komunalno preduzeće „Sana“, dodatno je radilo na uređenju lokacija i prilaza na kojima će se nalaziti kontejneri, s ciljem lakšeg odlaganja i odvoza smeća. Iz JKP „Sana“ zamolili su građane da vode računa o novim kontejnerima, te da poštuju Odluku o komunalnom redu, i na propisan način odlažu otpad, što doprinosi ljepšem izgledu grada.

POSTAVLJENI NOVI KONTEJNERI ZA SMEĆE

Sanski Most |