POTPISAN PROTOKOL O PREVENCIJI I ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

U prostoru Hotela „Asi“ danas je upriličeno potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji i radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici za Općinu Sanski Most“. Nasilje u porodici je negativna društvena pojava prisutna u velikoj mjeri i na području Općine Sanski Most. Centar za socijalni rad u Sanskom Mostu nosilac je projekta koji ima za cilj da se suoči s ovom pojavom, te je formiran multisektorski tim čiji je prvi zadatak, u sklopu projekta, bio izrada pomenutog protokola. Ovaj tim čine predstavnici više lokalnih institucija od kojih je svaka na svoj način involvirana u ovu oblast. Protokolom se definišu postupci i procedure koje svaka od nadležnih institucija treba da čini kada se radi o sprečavanju ili sankcionisanju nasilja u porodici. Inače, treba istaći kako su sve ove aktivnosti podržane kroz projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodnozasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, koji se realizuje u okviru sporazuma Džender centra Federacije BiH i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku USAID-a. Broj slučajeva nasilja u porodici na području Unsko sanskog kantona kontinuirano raste u poslednjoj deceniji. Sigurno je da se radi o problematici gdje je potrebna bolja koordinacija i sinergija više društvenih faktora u cilju prevencije i suzbijanja ovih pojava. Uzroci povećanja broja slučajeva nasilja u porodici su sve teža ekonomska situacija te stanje opšte besperspektivnosti koje danas vlada u društvu.

POTPISAN PROTOKOL O PREVENCIJI I ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

| Vijesti |