POVEĆAN BROJ POŽARA USLJED PALJENJA KOROVA

Neuobičajeno povoljne vremenske prilike tokom mjeseca februara uslovile su i početak sezone izvođenja poljoprivrednih radova. Kao svake godine i ovih dana učestala je pojava šumskih požara na području cijelog Unsko-sanskog kantona, pa tako i općine Sanski Most. Prema informacijama iz Vatrogasne jedinice Sanski Most u poslednjih desetak dana zabilježeno je preko 20 većih ili manjih šumskih požara. Paljelje korova i starog raslinja bez nadzora, najčešći je uzrok širenja požara i nanošenja šteta na privatnim objektima i imovini, kao i na šumskom bogatstvu. Nekontrolisana vatra velika je opasnost po sigurnost i živote ljudi, pa iz Civilne zaštite apeluju na građane da s posebnim oprezom i pod stalnim nadzorom vrše eventualno paljenje korova prilikom čišćenja poljoprivrednih parcela. Ramić podsjeća da šumski požari svake godine uzrokuju velike materijalne štete koje je teško nadoknaditi. Kaže kako je spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala potrebno vršiti samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati uz poduzimanje svih mjera prevencije što podrazumijeva pripremu sredstava za gašenje vatre u slučaju nekontrolisanog širenja. Za svjesno ili nesvjesno izazivanje požara zakon je predvidio određene sankcije, prekršajne i krivične. Kada je riječ o prekršajnim kaznama one se kreću od 50 do 1500 maraka, dok krivične radnje poduzimaju nadležna policijska tijela i tužilaštvo.

POVEĆAN BROJ POŽARA USLJED PALJENJA KOROVA

| Vijesti |