POVEĆATI SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDU I UMANJITI POSLJEDICE SUŠE

Općina Sanski Most će kroz rebalans budžeta u narednom periodu obezbjediti dodatna sredstva kako bi se pomoglo sanskim poljoprivrednicima koji će zbog dugostrajne suše pretrpjeti veliku štetu. Kako nas je upoznao načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, u skorom periodu predložiće izmjene budžeta i povećanje sredstava za poljoprivredu. Na ovaj način obezbjediće se dodatna sredstva kako bi se pomoglo sanskim poljoprivrednicima koji zbog suše zbrajaju velike štete u agrarnoj proizvodnji. Dugotrajni sušni period sa izrazito visokim temperaturama vazduha, nepovoljno se odrazio na stanje svih poljoprivrednih kultura.  Najveće posljedice osjetiće se u stočarskoj proizvodnji, obzirom da je urod kukuruza kao osnovne kulture za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje u značajnoj mjeri umanjen. I na području općine Sanski Most, dugotrajna suša ostavlja posljedice na prinos većine poljoprivrednih kultura . U ovoj fazi nije moguće izaći s konkretnijim podacima o obimu štete, jer sušni period još traje, ali je sigurno da su štete velike u odnosu na očekivanu proizvodnju, potvrdio je Husein Selimović, predsjednik Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski Most. Na području sanske općine, štete na kukuruzu , kao najzastupljenijoj kulturi, izrazito su velike, tako da su poljoprivrednici prinuđeni vršiti prijevremenu silažu. Ništa manje štete nisu ni kada je riejč o drugim vidovima poljoprivredne proizvodnje.

POVEĆATI SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDU I UMANJITI POSLJEDICE SUŠE

| Sanski Most |