POZIV NA CENTRALNU JAVNU RASPRAVU

POZIV NA CENTRALNU JAVNU RASPRAVU


Četvrtak, 27 Juna, 2019

Završna javna rasprava o Nacrtu odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Sanski Most održaće se sutra u Sali za sjednice Općinskog vijeća s početkom u 14 sati. Podsjetimo, Općinsko vijeće Sanski Most je na 30. sjednici, održanoj 30. maja ove godine usvojilo pomenuti nacrt, te je određen rok od 30 dana koji je bio predviđen za održavanje javne rasprave. Ova odluka je od iznimne važnosti za sve građane naše općine, kojom bi se prvenstveno trebalo riješiti problem pasa lutalica. Inače, radi se o odluci, kojom se radi zaštite životinja i ljudi koji sa njima dolaze u dodir, propisuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca, registracija, način izvođenja kućnih ljubimaca u javnim objektima i na javnim površinama, zatim uslovi i način postupanja sa nezbrinutim i izgubljenim životinjama. Pravni osnov za donošenje ovakve odluke proizilazi iz Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, kao i općinskog statuta, kojim je utvrđena nadležnost Općinskog vijeća da donosi odluke i druge opće akte, a sve sa ciljem uređenja ove problematike na području općine Sanski Most. Upućen je poziv građanima, udruženjima i nadležnim institucijama, da u što većem broju uzmu učešće u sutrašnjoj javnoj raspravi, kako bi se usvojila što kvalitetnija odluka koja tretira ovu oblast.

POZIV NA CENTRALNU JAVNU RASPRAVU

Sanski Most |