POZIV ZA JAVNU RASPRAVU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD


Ponedjeljak, 27 Marta, 2023

Centar za socijalni rad Sanski Most obavijestio je građane da je u toku javna rasprava o dvije odluke koje se odnose na oblast socijalne zaštite, a koje su usvojene na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, i upućene u proceduru javne rasprave. Od strane ove ustanove upućen je poziv građanima, ali i ostalim subjektima, da se uključe u javnu raspravu, i time daju svoj doprinos u donošenju što konstruktivnijih i kvalitetnijih odluka. Radi se o nacrtu Odluke o refundaciji doprinosa prvog zapošljavanja za lica koja su bila smještena posredstvom Centra za socijalni rad u ustanovu socijalne zaštite, i nacrt Odluke o sufinansiranju kamate za stambene kredite za mlade bračne/vanbračne parove na području Općine Sanski Most. Zaključkom Općinskog vijeća usvojeni nacrti su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana objave u Službenom glasniku općine Sanski Most, tj. do 05.04.2023. godine. Shodno zaključku Općinskog vijeća, subjekti javne rasprave: općinski vijećnici, radna tijela Općinskog vijeća, klubovi vijećnika, Općinski načelnik sa općinskim službama, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač Općinsko vijeće, drugi organi i organizacije, građani i ostala zainteresovana lica, mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na usvojene Nacrte dostaviti, do utvrđenog roka, JU „Centar za socijalni rad“ u pisanoj formi lično na protokol JU „Centar za socijalni rad“ , putem pošte na adresu Muse Ćazima Ćatića bb ili na e-mail: czsrs.most@hotmail.com. Centralna javna rasprava po usvojenim nacrtima odluka održaće se 31.03.2023. godine (petak) sa početkom u 14 sati u sali Općinskog vijeća (ŠIP-ova zgrada).

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Sanski Most |