POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJU

POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJU


Četvrtak, 14 Aprila, 2022

Na postojeću kanalizacionu mrežu u Sanskom Mostu još uvijek se nije priključio značajan broj domaćinstava i pored toga što je to zakonska obaveza. Zbog toga su iz preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ pokrenuli akciju s ciljem da se takva domaćinstva konektuju na vodvodni sistem, a u sve će biti uključena i općinska inspekcija. U ovome preduzeću kažu kako je do sada oko 30 posto gradskog područja obuhvaćeno izgrađenim kanalizacionim sistemom. Lokalno zakonodavstvo obavezalo je domaćinstva da se priključe na mrežu tamo gdje ona postoji, ali znatan broj njih to još uvijek nije učinilo i pored toga što je Općinsko vijeće u proteklim godinama produžavalo rok kojim se omogućava besplatan priključak.

Na nedavnoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most taj rok je produžen za još pet godina. Iz preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ navode kako će pokušati sklopiti ugovore s onim domaćinstvima koja ih još uvijek ne posjeduju, a ukoliko vlasnici tih domaćinstava to odbiju, angažiraće se općinska inspekcija. U tom slučaju predviđene su i novčane kazne za takve vlasnike koje se kreću u rasponu od 200 do 500 maraka. Kazne će se primjenjivati i na one građane koji koriste, a ne plaćaju kanalizacioni sistem. Priključenjem na kanalizaciju, kaže Islamović, ostvariće se i značajni efekti u očuvanju prirodnog okoliša. Pored ekološkog aspekta, novi priključci biće značajni i za ekonomsko poslovanje Javnog preduzeća „ViK“, posebno kada se radi o očuvanju cijena komunalnih usluga na sadašnjem nivou. Iz preduzeća „Vik“ su zamolili građane na saradnju i plaćanje komunalnih usluga, te su izrazili nadu da će potreba za poduzimanjem restriktivnih mjera biti smanjena na najmanju moguću mjeru.

POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJU

Sanski Most |