PREDAVANJE O POGUBNIM UTICAJIMA NARKOMANIJE

PREDAVANJE O POGUBNIM UTICAJIMA NARKOMANIJE


Srijeda, 12 Decembra, 2018

Predavanje o pogubnim posljedicama konzumiranja narkotika po mlade održano je u sanskim srednjim i osnovnim školama. Radi se o projektu koji je iniciran od strane Mežlisa Islamske zajednice Sanski Most, a podržan je do strane Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija i MUP-a USK.

U projekat je uključen i CROPS-Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama koji svoje sjedište ima u mjestu Smoluća nadomak Tuzle. Istaknuto je kako narkomanija postaje sve veće zlo u današnjem bosanskohercegovačkom društvu, ta da se neprestano pomjera starosna granica uživalaca droga. Na žalost, teška situacija u društvu, dovodi do toga da se sve veći broj mladih ljudi okreće ka uživanju narkotika, a za mnoge od njih to je put bez povratka. Konkretno, na danas održanom predavanju o svojim iskustvima s drogom govorili su rehabilitirani ovisnici koji su, zahvaljujući CROPS-u, uspjeli pobjediti ovu pošast.

Inače, CROPS je osnovan 24. augusta 2004. godine, a osnivač je Islamska zajednica uz pomoć Vlade Tuzlanskog kantona. U kratkom periodu uspio se razviti u centar za svom potrebnom infratsrukturom i ljudskim resursima za rehabilitaciju ovisnika o narkotičkim sredstvima.  Tokom protekle godine na području Unsko sanskog kantona došlo je do značajnog porasta broja evidentiranih krivičnih djela vezanih za proizvodnju i trgovinu narkotičkim sredstvima u odnosu na raniji period, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova USK.  To je rezultat pojačanog aktivizma policije kada se radi o sankcionisanju ovih krivičnih djela, ali i njihovog povećanja.

Protekle godine evidentiran je 61 slučaj proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a tom prilikom privedeno je 86 izvršilaca takvih djela. Takođe, bilježi se i značajan broj mladih ljudi koji postaju ovisnici o drogama, što se pripisuje haotičnom stanju u društvu. Teška ekonomska i socijalna situacija rastače društveno tkivo i razara porodicu. Roditelji su u svakodnevnoj borbi za egzistenciju i djeca su prepuštena sama sebi, te negativnom uticaju medija i ulice, smatraju psiholozi. Za efikasniju borbu protiv ove pošasti potreban je veći aktivizam i sinergija svih društvenih institucija.

PREDAVANJE O POGUBNIM UTICAJIMA NARKOMANIJE

Sanski Most |