PREDAVANJE O PRAVILNOJ UPOTREBI PESTICIDA

PREDAVANJE O PRAVILNOJ UPOTREBI PESTICIDA

Udruženje za ekonomski razvoj i saradnju „Terra Sana“ iz Sanskog Mosta i Udruženje pčelara „Sana med“, u saradnji sa Savezom proizvođača jagodičastog voća u BiH i organizacijom Švicarski Karitas, organizovali su danas stručno predavanje na kojem se govorilo o pravilnoj primjeni zaštitnih sredstava u proizvodnji voća i povrća, sa osvrtom na zaštitu pčela.

U cilju preventivnog djelovanja od mogućih štetnih posljedica po pčelarstvo, uzrokovanih između ostalog neadekvatnom i neodgovarajućom upotrebom pesticida, danas je održano stručno predavanje koje je okupilo predstavnike nekoliko poljoprivrednih udruženja sa područja općine Sanski Most. Predavanje o zaštiti pčela održala je profesorica Behija Dukić sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, a profesor Nedžad Karić sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, govorio je o pravilnoj primjeni zaštitnih sredstava u proizvodnji voća i povrća sa osvrtom na zaštitu pčela. Na ovom skupu poljoprivrednici su mogli saznati na koji način nepravilna i nekontrolisana primjena pesticida, može prouzrokovati nesagledive posljedice po pčelarsku proizvodnju, odnosno izazvati različite bolesti, u krajnjem slučaju i pomor pčela kao prirodnih oprašivača.

Ovakva predavanja mogu pridonijeti uvođenju kontrole u upotrebi pesticida, odnosno usklađenosti između svih poljoprivrednih proizvođača, kako bi se vodilo više računa o primjeni pesticida, i uspostavila bolja koordinacija u vezi sa vremenom, načinom i modelom primjene pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi u konačnici štete u pčelarstvu bile smanjene.

 

PREDAVANJE O PRAVILNOJ UPOTREBI PESTICIDA

| Sanski Most |