PREDAVANJE O TOME KAKO EKRANI UTIČU NA NAŠU DJECU

PREDAVANJE O TOME KAKO EKRANI UTIČU NA NAŠU DJECU


Ponedjeljak, 4 Jula, 2022

Tokom odrastanja djece, roditelji se suočavaju sa mnogo izazova, posebno u današnjem svijetu, u kojem je moderna  tehnologija postala široko prisutna i lako dostupna, što može uticati na dječiji pravilan rast i razvoj. To se posebno odnosi na njihov boravak pred ekranima mobitela, kompjutera ili televizora, o čemu roditelji moraju voditi računa. Upravo je o ovoj problematici održano zanimljivo predavanje. Predavanje na izuzetno važnu temu današnjice „Kako ekrani utiču na našu djecu i kako smanjiti njihov uticaj”, održala je Merima Rastić Redžović, ujedno i autorica knjige „Pomozi mi da progovorim“, u kojoj je kao roditelj prenijela svoja lična iskustva o poteškoćama s kojim se susretala tokom odgoja i odrastanja djece, a koje je uspješno prevazišla. Kako kaže, knjiga je zasnovana na njenom ličnom iskustvu, i nastala je sa željom da pomogne i drugim ljudima, jer u današnjem modernom dobu mnogi roditelji se bore sa teškoćom progovaranja djeteta uslijed njihove izloženosti ekranima. Djeca koja su predugo izložena ekranima počinju se zatvarati u sebe, imaju problema sa komunikacijom, govorom, koncentracijom i slično, i ako se na vrijeme ne prepoznaju negativnosti koje su nastale usljed prekomjernog boravka ispred ekrana, to može imati mnogo veće posljedice, navodi se u knjizi. Zbog toga je autorica odlučila napisati ovaj svojevrsni vodič koji govori o zanimljivim temama, a koji je od sada dostupan i može biti od koristi svim roditeljima.

PREDAVANJE O TOME KAKO EKRANI UTIČU NA NAŠU DJECU

Sanski Most |