PREDMET „UNSKO-SANSKE ŠUME“ VRAĆEN NA POČETAK

PREDMET „UNSKO-SANSKE ŠUME“ VRAĆEN NA POČETAK


Četvrtak, 28 Aprila, 2022

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je presudu Kantonalnog suda u Bihaću šestorici osuđenih u slučaju koji je poznat pod nazivom „Unsko sanske šume“, te kompletan predmet vratio provostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Na raniju presudu žalbe su uložili Tužilaštvo USK i odbrana optuženih, a u obrazloženju ukidanja presude Vrhovni sud FBiH je naveo kako je ustanovljeno da je tokom samog suđenja došlo do brojnih povreda krivičnog postupka što je uticalo na zakonito i pravilno donošenje presude. Navedeno je kako se, zbog djelimično uvaženih žalbi kantonalnog tužitelja i branitelja prvostepene presuda ukida, pri čemu se Vrhovni sud FBiH nije upuštao u ocjenu ostalih žalbenih prigovora koji se odnose na nižerangirane žalbene osnove. „U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje je ukazano ovim rješenjem, ponoviti sve do sada provedene dokaze, izvesti i druge dokaze za kojima se ukaže potreba, te će nakon brižljive i savjesne ocjene svih relevantnih činjenica i dokaza donijeti pravilnu i zakonom osnovanu odluku“, zaključuje Vrhovni sud Federacije BiH. Podsjetimo da je Kantonalni sud u Bihaću, prvostepenom odlukom na kazne zatvore zbog krivičnog djela primanja dara i drugih oblika koristi osudio nekadašnjeg direktora ovog preduzeća, Dževada Muslimovića  na kaznu zatvora u trajanju od tri i po godine, Fadil Šehić i Enes Karić su osuđeni na dvije, Rasim Mehmedović na godinu i dva mjeseca, Fahir Sirćo na godinu i mjesec, te Sabahudin Solaković na kaznu zatvora u trajanju od deset mjeseci. Presudom je također određeno da se od optuženih oduzme značajna imovinska korist koju su pribavili nezakonitim putem.Također Muslimoviću je presudom izrečena i mjera zabrane obavljanja dužnosti direktora u pomenutom preduzeću u trajanju od dvije godine.   Ovaj sudski proces je potrajao punih sedam godina, tokom kojeg je došlo do promjene dvojice postupajućih sudija. Bivšu upravljačku strukturu “Unsko sanskih šuma”  Tužilaštvo USK je teretilo da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa, namještajući poslove sa sječom šuma i pogodujući pojedinim izvođačima uzimajući pri tome novčane i druge darove. Ponovno suđenje šestorici bivših i sadašnjih rukovodilaca preduzeća „Unsko sanske šume“, odnosno glavni pretres zakazan je za 6. juni ove godine u Kantonalnom sudu u Bihaću.

PREDMET „UNSKO-SANSKE ŠUME“ VRAĆEN NA POČETAK

Sanski Most |