PREDSTAVLJEN PROGRAM PODRŠKE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

PREDSTAVLJEN PROGRAM PODRŠKE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE


Petak, 12 Januara, 2018

Regionalni razvojni centar iz Mostara (REDAH), u saradnji sa njemačkom Agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u Sanskom Mostu je organizovao prezentaciju programa namijenjenog razvoju privrednog sektora, koji je finansijski podržan od strane Vlade Savezne republike Njemačke.

Predstavnicima privrednih preduzeća sa područja općine Sanski Most ovom prilikom predstavljene su osnovne karakteristika pomenutog programa koji je direktno namijenjen privrednom sektoru i njenom razvoju. Radi se o projektima koji bi bili finansirani sredstvima u maksimalnom iznosu od 400. 000 eura, s tim da bi polovinu sredstava obezbijedila vlada Njemačke, a polovinu privatni sektor.

Također, period implementacije projekta iznosio bi tri godine, i od njega bi određenu korist imala šira društvena zajednica, a isto tako morao bi biti usklađen sa razvojnim ciljevima Njemačke vlade. Ivica Sidrić, predstavnik Regionalnog razvojnog centra, pozvao je privrednike sa područja općine Sanski Most da uzmu učešće u ovom projektu, te svojim poslovnim idejama apliciraju na javne pozive koji će biti otvoreni u toku ove godine.

Inače, Regionalni razvojni centar pruža tehničku pomoć općinama sa BFC Certifikatom u procesu pripreme projekata i apliciranja na međunarodne javne pozive. Općina Sanski Most je među prvima u državi prije pet godina stekla status općine sa povoljnim poslovnim okruženjem, dodjelom prestižnog BFC Certifikata. Certifikat garantuje da svi resursi općine stoje na raspolaganju privrednicima, te da je otvorena za ulaganja i privredni razvoj.

PREDSTAVLJEN PROGRAM PODRŠKE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Sanski Most |