PREDSTAVLJEN VODIČ ZA PRIJAVU KORUPCIJE

PREDSTAVLJEN VODIČ ZA PRIJAVU KORUPCIJE


Srijeda, 30 Marta, 2022

U zgradi općine Sanski Most danas je predstavljen vodič za prijavu korupcije. Vodič sadrži informacije o postupanju općinskog organa uprave u slučajevima prijave korupcije, postupku obrade i odlučivanja, te o zaštiti lica koja prijave korupciju. Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta „Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru“, koji je finansiran od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a provodi se uz pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a danas su u Šalter sali općine Sanski Most podijeljeni vodiči, odnosno promotivni materijali, sa osnovnim informacijama za građane o svim dostupnim mehanizmima za prijavu korupcije. Ovom prilikom istaknuto je kako je bitno da građani budu upoznati na koji način mogu da se obrate općini, da ukažu na određene nepravilnosti, te da prijave svako ponašanje za koje postoji neki element koruptivnog ponašanja.

Općina Sanski Most je jedna od dvanaest općina odabranih da učestvuju u ovom projektu, a projekat ima za cilj unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira u pogledu transparentnosti, odgovornosti i integriteta na lokalnom nivou, te jačanje kapaciteta za uspješno suprotstavljanje korupciji.

PREDSTAVLJEN VODIČ ZA PRIJAVU KORUPCIJE

Sanski Most |