PREDSTAVNICI AGENCIJE U POSJETI SANSKOM MOSTU

PREDSTAVNICI AGENCIJE U POSJETI SANSKOM MOSTU


Srijeda, 17 Maja, 2023

Predstavnici Agencije za Vodno područje sliva rijeke Save boravili su danas u Sanskom Mostu te se susreli s općinskim načelnikom, Farisom Hasanbegovićem. Prije Sanskog Mosta, posjetili su i druge gradove i općine na području Unsko sanskog kantona koje su pogođene i ugrožene poplavama. Razgovaralo se o trenutnoj situaciji, te o nastavku projekata na planu zaštite od poplava čija je realizacija u proteklom periodu započela na području Sanskog Mosta.

PREDSTAVNICI AGENCIJE U POSJETI SANSKOM MOSTU

Sanski Most |