Predstavnici kineske kompanije Harbin Electric International u Sanskom Mostu

Predstavnici kineske kompanije Harbin Electric International u Sanskom Mostu


Ponedjeljak, 30 Oktobra, 2017

Visoka delegacija kompanije Harbin Electric International iz NR Kine, u petak je posjetila općinu Sanski Most i predstavnike firme Lager doo Posušje podružnica Sanski Most, koja je vlasnik i nosilac koncesionog prava na ugalj koji se kopa na području površinskog kopa “Zlauša” u Sanskom Mostu.
Predstavnike ove velike kineske kompanije, u Sanskom Mostu su dočekali načelnik općine Faris Hasanbegović sa svojim saradnicima, kao i predstavnici Vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Huseinom Rošićem i ministrom privrede Samirom Sedićem.

Kineska kompanija Harbin Electric International bavi se izgradnjom, projektovanjem i opremanjem hidroelektrana i termoelektrana od 1983. godine, a brojne takve objekte po sistemu “ključ u ruke” izgradili su u preko dvadeset zemalja svijeta, uključujući energetske objekte koje su izgradili u Turskoj, Indoneziji, Pakistanu, Južnoafričkoj Republici, Filipinima, Kambodži, Vijetnamu, Ekvadoru, Iranu, Indiji itd., instalirujući tako objekte koji proizvode skoro 30000 hiljada MW električne energije.

Ova kineska kompanija trenutno radi na izgradnji velikog postrojenja u Dubaiju, gradeći tamo četiri termoelektrane kapaciteta od po 600MW. Dubai kao jedan od centara svjetskog turizma, po prvi put se odlučio da uz pomoć uglja i termoelektrana proizvodi električnu energiju. Ranije su koristili isključivo plin.
Sva postrojenja koja se grade, prolaze stroge kontrole nadležnih državnih agencija i iz ove kompanije ističu svoje potpuno opredjeljenje za poštivanje izuzetno rigoroznih propisa od strane Europske unije, kada je u pitanju zdravlje ljudi i zaštita životne okoline.

Kompanija Hardin Electric International posjeduje certifikate ISO 9001 o kvaliteti, OHSAS 18001-2007 koji garantira sistem koji vodi računa o zdravlju i sigurnosti stanovništva, kao i certifikat ISO 14001-2004 koji brine o zaštiti životne sredine.

Najveći dio njihovih projekata finansiran je direktno sredstvima Vlade NR Kine, kao i vodećih kineskih banaka.
Predstavnici ove kompanije, na samom početku sastanka zahvalili su se općini Sanski Most na prijemu i istakli da su po dolasku u Bosnu i Hercegovinu dobili informacije u Sanskom Mostu kao gradu u kojem su svoje poslovne subjekte izgradili i otvorili brojni uspješni privrednici iz BiH.
Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović izrazio je dobrodošlicu gostima iz NR Kine i kazao da se općina Sanski Most stavlja na raspolaganje svim potencijalnim investitorima, koji su spremni svoje poslovanje uskladiti sa važećim zakonskim propisima, a o tome svjedoči i BFC certifikat koji je općina Sanski Most dobila kao sredina sa povoljnim poslovnim okruženjem.
“Firma Lager doo Posušje koja je ovdje danas s nama je naš partner i sve što je njima kao vlasnicima rudnika u Sanskom Mostu interesantno, biti će interesantno i nama. Lokalnim vlastima je izuzetno važno da eventualna realizacija ovog projekta i gradnja energetskog objekta, bude urađena po najstrožijim standardima koje propisuje Europska unija, a koji posebno tretiraju zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine”, kazao je načelnik Hasanbegović.
Direktor kompanije Lager doo Posušje Dragan Stipić, zahvalio se općini Sanski Most na dosadašnjoj saradnji i pomoći, te istakao kako se radi o saradnji koja je rezultirala otvaranjem i zapošljavanjem 42 lica na površinskom kopu “Zlauša”. Kompanija na čijem je čelu, uredno plaća svoje obaveze iz ugovora o koncesiji, a trenutno se čak nalaze u pretplati.

Direktor Stipić je najavio dalju komunikaciju sa kineskom kompanijom s ciljem realizacije ovog velikog projekta.
Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić zahvalio se predstavnicima kineske kompanije na interesu koji pokazuju za općinu Sanski Most, ali i za Unsko-sanski kanton u cjelini.

Sa predstavnicima ove kompanije dogovorio je sastanak na kojem će se razgovarati o projektima koji su od značaja za Unsko-sanski kanton, kao što su projekti izgradnje aerodroma u Bihaću, izgradnje i uređenja termalnog liječilišta u Gati, kao i izgradnje kantonalne deponije.

Predstavnici kineske kompanije Harbin Electric International u Sanskom Mostu

Sanski Most |