PRELIMINARNA ŠTETA OD POPLAVA 1,8 MILIONA KM

PRELIMINARNA ŠTETA OD POPLAVA 1,8 MILIONA KM


Srijeda, 14 Decembra, 2022

Prema preliminarnim podacima Općinske komisije za procjenu šteta, štete od posljednjih poplava u općini Sanski Most iznose oko 1, 8 miliona konvertibilnih maraka. Radi se o preliminarnim podacima koji su komisiji dostavljeni od strane mjesnih zajednica, dok će članovi komisije u narednim danima obilaziti ugrožena područja kako bi utvrdili tačan iznos šteta. Inače, prema preliminarnim podacima općinske komisije, u poplavama je oštećeno oko 50 stambenih i 30 pomoćnih objekata. Poplava je zahvatila i četiri privredna subjekta, i radi se o firmama H-Modul, Stolarija Horozović, bazeni u Husimovcima i Pekara Halilović u Donjem kamengradu, a poplavljeno je i 320 hektara poljoprivrednog zemljišta. Izvještaj sa preliminarni podacima već je dostavljen kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite. Kako nas je upoznao Tehvid Hajrić, predsjednik Općinske komisije za procjenu šteta, nakon što je općina Sanski Most formirala komisiju, koja je nakon toga sačinila preliminarni izvještaj, članovi komisije započeli su sa operativno-terenskim evidentiranjem šteta na materijalnim dobrima, i u narednom periodu, predstoji obrada prikupljenih podataka nakon čega će se znati i preciznije brojke o visini nastalih šteta. U okviru komisije djeluje pet radnih timova, koji će obići kompleten teren koji je bio zahvaćen poplavama, kako bi se precizno evidentirala sva nastala šteta. Svaki radni tim pojedinačno je dobio zaduženje da obiđe po jedan ugroženi reon, te da evidentiraju i procjene nastalu štetu na individualnim stambenim objektima i poljoprivrednim usjevima. Iz Općinske komisije za procjene šteta su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje, jer predstoji veliki posao oko obilaska terena i procjene novonastale štete. Komisija će u narednim danima završiti procjenu, nakon čega će se sačiniti konačni izvještaj koji će bit upućen nadležnim institucijama na višim nivoima, od kojih se očekuje podrška u saniranju šteta.

PRELIMINARNA ŠTETA OD POPLAVA 1,8 MILIONA KM

Sanski Most |