PRES KONFERENCIJA UDRUŽENJA LOGORAŠA

Udruženja logoraša Sanski Most održalo je danas pres konferenciju na kojoj je bilo riječi o dosadašnjim aktivnostima nakon nedavno održane izborne skupštine i izbora novog rukovodstva.  Predsjednik ovog udruženja, Osman Talić, još jednom je ponovio kako će prioritetni zadaci u narednom periodu biti vraćanje jedinstva u radu udruženja, te  borba za prava i status bivših logoraša. Talić je istakao kako su imali sastanak s predstavnicima lokalnih vlasti koje su obećale podršku i pomoć u njihovom radu, što je već rezultiralo deblokadom žiro računa. Udruženje logoraša će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti vezane za memorijalizaciju svih stratišta i mjesta na kojima su stradavali logoraši iz Sanskog Mosta. U narednom periodu Udruženje će organizirati posjetu bivšim logorima Kamenica kod Drvara i to 4. novembra, kao i logoru Manjača, 18. novembra, gdje je bilo zatočeno i mučeno više hiljada logoraša iz Sanskog Mosta. Član rukovodstva Udruženja logoraša Sanski Most, Faruk Seferović, govorio je o Zakonu o logorašima u Bosni i Hercegovini koji se nalazi u pripremi. Iako se dobrano zakasnilo sa zakonskom regulativom koja reguliše prava i status ove populacije, Seferović je istakao kako se radi o kvalitetnom nacrtu zakona koji će pomoći bivšim logorašima.

PRES KONFERENCIJA UDRUŽENJA LOGORAŠA

| Vijesti |