PRINOS KUKURUZA ZADOVOLJAVAJUĆI

PRINOS KUKURUZA ZADOVOLJAVAJUĆI


Utorak, 19 Oktobra, 2021

Na imanju Enesa Tatarevića u Fajtovcima, danas je održana tradicionalna manifestacija Dani polja kukuruza. Za razliku od prethodne godine u kojoj su zabilježeni rekordni prinosi kukuruza, ove godine prinosi ove žitarice u značajnoj mjeri će biti umanjeni. I pored toga ovdašnji poljoprivredni proizvođači ipak su zadovoljni urodom kukuruza, koji se ove godine kreće oko 10 tona po hektaru, što je značajno manje nego prošle godine koja je bila rekordna. Ovo nam je potvrdio Enes Tatarević, koji godinama važi za jednog od najvećih poljoprivrednih proizvođača na području sanske općine, koji posjeduje savremenu farmu krava za proizvodnju mlijeka. Prema njegovim riječima, najveće štete poljoprivrednicima pored vremenskih nepogoda, i ove godine su pričinile divlje svinje, koje su u određenoj mjeri umanjile očekivani prinos. Isto tako, pred poljoprivrednicima je teška jesen, jer je na tržištu došlo do poskupljenja stočne hrane i repromaterijala za predstojeću sjetvu. Cilj manifestacije Dani polja kukuruza je upoznati poljoprivredne proizvođače sa novim tehnologijama i standardima, čijom primjenom je moguće povećati prinose u proizvodnji kukuruza. Na području općine Sanski Most kukuruz ja najzastupljenija ratarska kultura, i kao takav je dragocjen izvor stočne hrane koja se u najvećoj mjeri kod ovdašnjih poljoprivrednika koristi u proizvodnji mlijeka. Ovo je posebno bitna činjenica za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Sanski Most, u kojoj je kao i na području cijelog Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu sve zastupljenija proizvodnja mlijeka.

PRINOS KUKURUZA ZADOVOLJAVAJUĆI

Sanski Most |