PRIPREMA SE IZOLATORIJ U SREDNJOJ POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI

U prostoru internata Srednje poljoprivredne škole „Sanus futurum“, u toku su posljednje pripreme za otvaranje izolatorija, koji će se koristiti u slučaju priliva pacijenata zaraženih koronavirusom. Sobe na prvom i drugom spratu ove ustanove, koje imaju sve uslove za boravak pacijenata, u slučaju potrebe koristiće se za potrebe iziolatorija. Ovaj prostor je opremljen opremom iz Opće bolnice u Sanskom Mostu, a ukupno je 35 kreveta na raspolaganju. Ovo će biti drugi izolatorij u Sanskom Mostu, obzirom da je jedan takav već formiran u prostorijama Internog i Psihijatrijskog odjela u Općoj bolnici. Osobama koje budu smještene u izolatoriju Srednje poljoprivredne škole „Sanus futurum“ biće osigurana hrana i ta lica će određeni vremenski period, koji im propiše epidemiolog, biti dužna da provedu na ovome mjestu. Na građane Sanskog Mosta još jednom je apelovano da poštuju i slijede naredbe i uputstva koja se odnose na zabranu i ograničenja kretanja, a našim sugrađanima koji žive u inostranstvu da se suzdrže od dolaska svojim kućama sve dok situacija ne bude normalizovana.

PRIPREMA SE IZOLATORIJ U SREDNJOJ POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI

| Vijesti |