PRIRUČNIK ZA PRAVNU ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PRIRUČNIK ZA PRAVNU ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Srijeda, 9 Novembra, 2022

Ljubitelji  prirode i planinari okupljeni u neformalnu organizaciju “Planinari bez predrasuda” protekle subote su u Bosanskom Petrovcu prisustvovali radionici koju je organizirala Misija OSCE-a u BiH. Tema radionice bila je Priručnik za pravnu zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini. Banjalučki centar za ljudska prava je uz podršku Misije OSCE-a u BiH u aprilu ove godine izdao “Priručnik za pravnu zaštitu životne sredine u Bosni i Hercegovini”. On bi trebao da posluži kao vodič svima koji se interesiraju na koji način mogu da pravno zaštite životnu sredinu u BiH, bili oni aktivisti u organizacijama za ljudska prava, borci za ekološke ciljeve, grupe koje su usmjerene na očuvanje okoliša ili pak samo zainteresirani građani. Autor “Priručnika” je diplomirani pravnik, sa masterom iz ustavnog prava, Dejan Lučka, koji je direktor banjalučkog Centra za ljudska prava. Lučka je bio predavač na pomenutoj radionici.

Ljudska prava i zdrava životna sredina su čvrsto povezana, a osim posebnih vrsta ekoloških zaštitnih mehanizama, i pravo ljudskih prava pruža mogućnost primarne zaštite građana od raznih vrsta zloupotreba. U okviru pisanja i izrade Priručnika uložen je trud da on bude što jasniji i precizniji, kao i da pored pravne regulative, ujedno i obiluje praktičnim primjerima.  Učesnici su se, kroz praktičan rad, upoznali sa izazovima i eventualnim rješenjima sa kojima se susreću nevladine organizacije orijentirane ka prirodi. Radionica od strane prisutnih planinara, ljubitelja prirode i drugih učesnika, ocijenjena je odličnom a “Priručnik” bi trebao pomoći osobama koje nemaju pravničko obrazovanje a u njemu se  mogu pronaći svi osnovni elementi i smjernice koje su im potrebne za borbu za zaštitu životne sredine.

PRIRUČNIK ZA PRAVNU ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Sanski Most |