PRODUŽEN ROK ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Općinsko vijeće Sanski Most produžilo je rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, te sada vlasnici bespravno izgrađenih objekata na području općine Sanski Most zahtjev za legalizaciju mogu podnijeti do 31. decembra 2021. godine. Nakon stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i građenju USK, Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je Odluku o legalizaciji bespravno započetih ili izgrađenih građevina i dijelova građevina na području općine, po kojoj je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u skladi sa kantonalnim zakonom produžen do kraja 2021. godine. Kako postupak legalizacije u našoj općini nije završen, a veliki je interes građana za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, usvajanjem Odluke o legalizaciji, nadležna općinska služba pozivala je građane koji nemaju neophodnu građevinsku dokumentaciju ili su u međuvremenu izgrađivali ili dograđivali svoje objekte, da podnesu zahtjev za legalizaciju. Bespravnim građevinama smatraju se objekti koji su izgrađeni bez potrebnih zakonskih odobrenja i dozvola, te mimo utvrđenih prostornih i regulacionih urbanističkih planova, kao i oni objekti gdje se odstupilo od propisanih uslova ili gdje je vršena nelegalna dogradnja ili nadogradnja. Općina aktivno radi na osvještavanju svojih građana, ukazivanju na značaj legalizacije objekata, pa i ovu priliku koristi da pozove sve one koji do sada nisu uputili zahtjev da to učine što prije, a najkasnije do kraja 2021. godine, kako bi izbjegli eventualne posljedice.

PRODUŽEN ROK ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

| Vijesti |