PROJEKAT „NITRATNA DIREKTIVA“

Udruženje za ekonomski razvoj i saradnju TERRA SANA iz Sanskog Mosta u proteklom periodu realiziralo je projekat „Nitratna direktiva“ koji je finansijski podržala Općina Sanski Most iz fonda za podršku projektima nevladinih organizacija.

Projekat „Nitratna direktiva“ imao je za cilj podizanje svijesti poljoprivrednih proizvođača sa područja Općine Sanski Most o određenom negativnom uticaju na okoliš poljoprivredne proizvodnje kojom se oni bave i o potrebnim, i zakonski uslovljenim mjerama, koje će u budućnosti trebati i morati primjeniti, kako bi nastavili sa svojim poslovanjem, a sve u skladu sa mjerama prilagođavanja politikama Evropske Unije. Poljoprivredna proizvodnja danas globalno postaje značajni izvor onečišćenja površinskih i podzemnih voda, što se prvenstveno odnosi na primjenu pesticida i đubriva.

Zbog toga je još 1991. godine donešena Nitratna direktiva kao jedna od najranijih EU legislativa usmjerenih na kontrolu onečišćenja i poboljšanje kvalitete vode. Nitratna direktiva je obavezujući dokument za sve zemlje članice EU i zemlje koje planiraju postati članicama, a koja propisuje preventivne mjere i procedure, kako bi se spriječila zagađenja podzemnih voda nitratima koji potiču iz stajskog đubriva.Na području općine Sanski Most, poljoprivreda imaju tendenciju razvoja, a u stočarskoj proizvodnji to se ogleda u povećanju broja grla na farmama.

Statistički gledano, upoređujući ukupni broj grla sa ukupnim poljoprivrednim površinama na teritoriji općine, mogli bismo izvući zaključak da smo daleko ispod kritičnih rezultata koji bi ukazivali na preopterećenost poljoprivrednih površina i alarmantnu opasnost od zagađenja. Međutim, treba imati u vidu da je dosta poljoprivrednih površina van upotrebe i da su poljoprivredne površine u vlasništvu i u upotrebi samih farmera relativno male, tako da se već sad možemo naći slučajeve gdje se na nivou pojedine farme može govoriti o preopterećenosti poljoprivrednih površina. Trenutno, najveći problem je nepostojanje pravilno izgrađenih skladišta za stajnjak, kako po građevinskim kriterijima, tako i po kapacitetima.

Zbog toga se lokalno pojavljuju problemi sa curenjem tečnih komponeneti stajnjaka sa odlagališta ili su farmeri prinuđeni da stajnjak koriste na nepravilan način ili u pogrešno vrijeme. Zbog toga je važno raditi na usklađivanju broja grla sa poljoprivrednim površinama na kojima se koriste organska đubriva, na pravilnoj gradnji skladišta za stajnjak, kako bi se spriječilo nekontrolisanjo istjecanje tečne komponenete stajnjaka i kako bi kapaciteti tih skladišta omogućili pravovremenu upotrebu stajnjaka. U okviru projekta štampana je brošura „Nitratna direktiva“ koja sadrži informacije i savjete vezano za pravilnu upotrebu stajskog đubriva. Ova publikacija će biti podijeljena članovima farmerskih udurženja sa područja općine Sanski Most.

 

PROJEKAT „NITRATNA DIREKTIVA“

| Vijesti |