PROJEKAT OBNOVE VRIJEDAN 900 HILJADA MARAKA

PROJEKAT OBNOVE VRIJEDAN 900 HILJADA MARAKA

Ugovore o izgradnji stambenih jedinica za 24 korisnika na području općine Sanski Most potpisali su danas predstavnici Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH, lokalne vlasti i korisnici projekta. Inače, radi se o projektu čija vrijednost iznosi oko 900 hiljada maraka i jedan je od najznačajnijih kada je riječ o obnovi porušenog i devastiranog stambenog fonda tokom proteklog rata. Sredstva je obezbjedilo Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH, dok je Federalno ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica FBiH implementator projekta. Prema riječima načelnika Općine Sanski Most, Farisa Hasanbegovića, lokalna vlast je oslobodila korisnike i izvođače radove plaćanja renti, komunalija i administrativnih obaveza. Ovom prilikom istaknuto je zadovoljstvo što će na ovaj način konačno riješiti stambeno pitanje za jedan broj Sanjana, a neki od njih će se nakon duže od dvije decenije života u izbjeglištu vratiti svojim domovima.

PROJEKAT OBNOVE VRIJEDAN 900 HILJADA MARAKA

Sanski Most |