PROJEKT IFAD 8: NAČELNIK POTPISAO MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

PROJEKT IFAD 8: NAČELNIK POTPISAO MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU


Četvrtak, 4 Novembra, 2021

IFAD-ovi projekti koje realizira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokazali su se kao interesantni i značajni za sve poljoprivredne proizvođače, ali i za lokalne zajednice koje su bile uključene u njihovu realizaciju – izjavio je u Bihaću federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić nakon što su potpisani memorandumi s općinama sa područja Unsko-sanskog kantona i Kantona 10. Nakon potpisivanja memoranduma, kako je dodao, uslijedit će objava javnih poziva na osnovu kojih će općine kandidirati projekte s područja tih lokalnih zajednica. – Radimo to danas na vrijeme jer prilikom usvajanja budžeta, svaka od općina će imati uvid da može participirati u projektu gdje Federalna vlada uz podršku sredstava IFAD-a učestvuje u infrastrukturi od 50 do 95 posto u realizaciji samih infrastrukturnih projekata koji su najinteresantniji svakoj od općina. Isto tako, poljoprivrednim proizvođačima omogućuje se povećanje zasada, podrška otkupu, preradi i plasmanu na tržište njihovih proizvoda – istakao je Dedić. Naveo je da će IFAD-ov projekat 8 biti realiziran u 73 općine na podučju Federacije BiH u narednih pet godina. Kroz sami projekat, kako je pojasnio Dedić, obezbjedit će podršku farmerima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene. To je infrastruktura u vezi vodosnabdijevanja, lokalnih puteva, tržnica, sistema navodnjavanja i svega onoga što će pospješiti poljoprivrednu proizvodnju u općinama.

IFAD 8 – Projekat razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede, prema riječima direktora Jedinice za koordinaciju projekta pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Halila Omanovića, jeste kredit IFAD-a u iznosu 11,78 miliona eura od čega je 60 posto namijenjeno Federaciji BiH, za 73 općine koje obuhvata projekt na području FBiH, a koje su podijeljene u pet klastera, odnosno grupa općina koje su geografski povezane i koja imaju srodna proizvodna svojstva i karakteristike. Omanović je istakao da projekt ima za cilj da podigne ekonomsku moć malih farmera na način da im sufinansira početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog, aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju i držanju pčela, odnosno proizvodnji meda i pčelarskih proizvoda, kao i pomoć u razvoju farmerskih asocijacija i drugo. – U narednih pet godina projekat će značajno doprinijeti ekonomskom razvoju sela na cijelom području FBiH. U Bihaću smo danas potpisali memorandum o razumijevanju između Ureda za koordinacju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i općina u Klasteru 1 koji obuhvata sve općine USK i tri općine Kantona 10, odnosno Drvar, Glamoč i Grahovo – dodao je Omanović. Načelnici općina naglasili su značaj ovih projekata i izrazili zahvalnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede i njihovom Uredu. Putem projekta će se, kako su istakli, pružiti podrška malim poljoprivrednim proizvođačima, te izgradnji odgovarajuće infrastrukture u lokalnim zajednicama.

PROJEKT IFAD 8: NAČELNIK POTPISAO MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

Sanski Most |