PROJEKT IZGRADNJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

PROJEKT IZGRADNJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE


Utorak, 6 Augusta, 2019

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno Jedinice za implementaciju projekata iz oblasti šumarstva i poljoprivrede, u suradnji s Općinom Sanski Most, održali su danas u Sanskom Mostu javnu raspravu o dokumentu Plan upravljanja okolišem za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Šehovci i Trnova u općini Sanski Most, a koji je pripremljen u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini. Navedenim projektom je planirano da zemljište uz rijeku Sanu, koje se nalazi na području Trnove i Šehovaca, bude obuhvaćeno izgradnjom sistema za navodnjavanje, a koji bi poljoprivrednici mogli koristiti za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Kroz ovaj projekt na navedenim lokacijama bi se gradila mreža za navodnjavanje i odvodnju voda, a zahvatanje vode vršilo bi se iz rijeke Sane. Cilj projekta da se stvore bolji uslovi za poljoprivrednu proizvodnju na ovom području, naročito kada je u pitanju navodnjavanje, jer u današnjem periodu bez navodnjavanja je jako teško postići prinose i one željene rezultate prilikom ugoja poljoprivrednih kultura. Općina Sanski Most nastoji da obezbijedi u što kraćem periodu sve neophodne dokumente i sve ono što je bitno za realizaciju ovog projekata, a sve u cilju stvaranje što boljeg standarda za naše poljoprivredne proizvođače i razvoj naše općine. Projektom gradnje sistema za navodnjavanje obuhvaćeno je zemljište površine 98 hektara koje sa nalazi na području Šehovaca i Trnove, neposredno uz desnu obalu rijeke Sane. Pomenuto zemljište nalazi se u privatnom posjedu od oko 400 vlasnika, i svi oni bi imali mogućnost priključenja na sistem po jednakim uslovima. Nakon što je urađen glavni projekat, u narednom periodu potrebno je pristupiti pripremi preostale papirologije, ishodovanju dozvola te rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, kako bi se mogao potpisati ugovor sa izvođačem radova. Inače, rok za implementaciju projekta traje do novembra ove godine. Projekt implementira ured Jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a finansira Vlada Fedracije BiH preko kreditne linije Svjetske banke.

PROJEKT IZGRADNJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Sanski Most |