PROJEKTI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA MLIJEKA

PROJEKTI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA MLIJEKA


Četvrtak, 14 Decembra, 2017

Podjelom kanti za skladištenje i distribuciju mlijeka, Savez lokalnih uidruženja poljoprivrednika Sanski Most (SLUP), uspješno je realizirao još jedna projekt kojim se nastoji unaprijediti proizvodnja mlijeka na području sanske općine. Zahvaljujući ovom projektu danas su podijeljene ukupno 344 kante za mlijeko za oko 240 proizvođača mlijeka.

Kako nas je upoznao Husein Selimović, predjednik SLUP-a, ovaj projekat realizovan je zahvaljujući Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA), koja je izdvojila 30 000 maraka, učešće članova SLUP-a iznosio je 10 000 maraka, a za ove potrebe i općina Sanski Most je osigurala 2 000 konveribilnih maraka. Prema njegovim riječima, radi se o veoma značajnom projektu kojim će se unaprijediti proizvodnja ali i očuvanje kvaliteta mlijeka. Stručni savjetnik za poljoprivredu u općini Sanski Most, Tehvid Hajrić, kaže kako će proizvođači mlijeka od sada ispunjavati veoma stroge kriterije koji su vezani za proizvodnju i isporuku svježeg mlijeka, a pored toga i mlijeko će od sada biti na većoj cijeni.

Na području općine trenutno se proizvede 7 miliona litara mlijeka na godišnjem nivou, a proizvođači mlijeka posjeduju oko 1850 muznih grla. Istovremeno otkup mlijeka se vrši na 75 sabirnih mjesta, a mlijeko sa područja sanske općine trenutno otkupljuju mljekare „Megle“, „Milksan“ i „Mliječna industrija Gradačac“.

S ciljem poboljšanja kvaliteta i unaprijeđenja proizvodnje mlijeka, „SLUP“ je nedavno realizovao još jedan projekat koji je vezan za pravilnu obradu i njegu papaka kod goveda, a danas je izvršena i podjela brošura u kojima se govori na ovu temu. Realizaciju pomenutog projekta pomoglo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kao i općina Sanski Most.

PROJEKTI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA MLIJEKA

Sanski Most |