PROMOCIJA KNJIGE „SANJANI U ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOM RATU“

PROMOCIJA KNJIGE „SANJANI U ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOM RATU“


Četvrtak, 21 Jula, 2022

Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu organizator je promocije knjige Sanjani u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1991-1995. rahmetli brigadira Alihodžić Ekrema. Promocija je zakazana za petak, 22.jula u prostorijama „Osnovne škole Skucani Vakuf“ sa početkom u 18 sati. Ovom prilikom prisutnima će se obratiti general Džemal Merdan, brigadir Kljajić Senad, Husein Kovačević, Faik Lušija, Derviš ef. Dervišević, Enes Koluh. Knjiga Sanjani u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1991-1995. (Od progona do herojskog oslobađanja Sanskog Mosta) autora Ekrema Alihodžića je naučno historiografsko djelo nastalo na temelju dvadesetdvogodišnjeg sistematičnog i studioznog prikupljanja relevantnih činjenica, dokaza, saznanja, kazivanja svjedoka, pismenih zabilješki o ratnim stradanjima i dešavanjima na širem području opštine Sanski Most u periodu 1991-1995. godina. Rahmetli Ekrem Alihodžić je bio autor većeg broja vojno-stručnih publikacija, koautor monografije „Busovačko-NE“, jedan od organizatora Dijaloške tribine ratnih komandanata 3. i 7. Korpusa ARBiH koja je održana aprila 2019. godine u Tešnju na temu „Značaj oružanih snaga u odbrani Republike Bosne i Hercegovine kao članice UN-a“. Evidentan autorov doprinos je i u organizovanju i funkcionisanju Službe Vojne bezbjednosti i Vojne policije ARBiH.

PROMOCIJA KNJIGE „SANJANI U ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOM RATU“

Sanski Most |