PROMOCIJA MONOGRAFIJE O „7. KORPUSU ARMIJE RBiH“

PROMOCIJA MONOGRAFIJE O „7. KORPUSU ARMIJE RBiH“


Subota, 30 Jula, 2022

U sklopu manifestacije „Ljeto na Sani 2022“ večeras će u 21 sat biti upriličena promocija monografije o „Sedmom korpusu Armije RBiH“. Promocija će biti održana u malom parku, na ljetnoj pozornici, a u slučaju kiše u prostoru gradskog kina. Ovo je knjiga dokumentarističkog tipa i govori o jednoj od najslavnijih i najboljih ratnih jedinica u Armiji RBiH, a njeni izdavači su „Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu-SBK“ iz Travnika i „Udruženje 17. VKbbr iz Ključa.“ O ovome značajnom istoriografskom djelu za Bosnu i Hercegovinu govoriće Amir Kliko iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA,  brigadir u penziji Remzija Šiljak, general u penziji Fikret Ćuskić i državni ministar sigurnosti BiH, prof.dr. Selmo Cikotić. Sedmi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je jedan od ukupno sedam korpusa koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovao u sastavu Armije RBiH. Osnovan je 7. aprila 1994. godine sa sjedištem u Travniku. Komandant korpusa za sve vrijeme njegovog postojanja bio je general Mehmed Alagić.

PROMOCIJA MONOGRAFIJE O „7. KORPUSU ARMIJE RBiH“

Sanski Most |