PROTESTNA ŠETNJA „STOP FEMICIDU U BiH“

PROTESTNA ŠETNJA „STOP FEMICIDU U BiH“


Ponedjeljak, 5 Decembra, 2022

U Sanskom Mostu je danas organizovana protestna šetnja protiv femicida čiji je cilj bio da se digne glas protiv sve sve više slučajeva nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini. Ova šetnja je nakon Cazina organizovana i u gradu na Sani, a organizator ovoga događaja, koji će biti upriličen u svim gradovima i općinama Unsko sanskog kantona je organizacija „Glas žene“ iz Bihaća. Inače, sve je dio međunarodne kampanje pod nazivom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Ova Kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine u sklopu obiležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U sklopu danas organizovane šetnje sudjelovale su članice nekoliko udruženja žena s područja Općine Sanski Most, te učenici srednjih i osnovnih škola. Organizatori ovoga događaja žele da na ovaj način kod budućih vlasti u BiH iniciraju donošenje zakonskih akata kojima bi se pooštriile kazne protiv počinilaca nasilja nad ženama i efikasnije zaštitila njihova prava.

PROTESTNA ŠETNJA „STOP FEMICIDU U BiH“

Sanski Most |