PROTOKOL O PREVENCIJI PROSJAČENJA I DRUGIH VIDOVA EKSPLOATACIJE DJECE

PROTOKOL O PREVENCIJI PROSJAČENJA I DRUGIH VIDOVA EKSPLOATACIJE DJECE


Srijeda, 16 Novembra, 2022

U Sanskom Mostu danas je potpisan Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Sanski Most. Ovim činom, naša općina, zajedno sa ostalim potpisnicima Protokola, pokazala je svoju opredijeljenost i posvećenost stvaranju okruženja u kojem će svako dijete na teritoriji Sanskog Mosta biti zaštićeno od svakog oblika nasilja, uključujući i prosjačenje, navedeno je prilikom potpisivanja. Protokol su pored Općine Sanski Most, potpisali i direktori, odnosno predstavnici svih sanskih osnovnih i srednjih škola, Dječijeg vrtića Krajiška Radost, Centra za socijalni rad, Policijske uprave i Doma zdravlja Sanski Most. Polazeći od činjenice da je prevencija prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece od općeg društvenog interesa i najbolji način zaštite djeteta od svakog oblika nasilja i eksploatacije, lokalna zajednica je pristupila aktivnostima na uređenju protokola. Ovim Protokolom unaprijedit će se i ojačati međusobna saradnja svih aktera koji su uključeni u ovaj proces, i koji djeluju u lokalnoj zajednici, te osigurati zaštita djece od svakog oblika nasilja, zlostavljanja, eksploatacije i zanemarivanja. Protokolom su definisana određena prava i obaveze kako u datom trenutku da reaguje institucija, odnosno profesionalac, kada pronađu dijete u prosjačenju. Protokol bi trebalo vrlo brzo da doprinese smanjenju broja djece u prosjačenju i da osigura alate za sankcionisanje. Inače, Općina Sanski Most jedna je od 30 lokalnih zajednica koje su pristupile izradi i potpisivanju Protokola, a ovaj projekat se implementira od strane World Wision-a BiH, u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ i Romskim informativnim centrom Kali Sara, uz podršku Državnog sekretarijata SAD-a.

PROTOKOL O PREVENCIJI PROSJAČENJA I DRUGIH VIDOVA EKSPLOATACIJE DJECE

Sanski Most |