PRVI REBALANS BUDŽETA U OVOJ GODINI

PRVI REBALANS BUDŽETA U OVOJ GODINI


Ponedjeljak, 20 Marta, 2023

Danas se održava 23. redovna sjednica Općinskog vijeća, na kojoj su vijećnici usvojili rebalans Budžeta Općine Sanski Most za 2023. godinu. Na početku sjednice Općinskom vijeću se obratio Sanel Mahić, doskorašnji vijećnik i zamjenik predsjedavajuće, koji je nedavno podnio ostavku na sve funkcije u vijeću, obzirom da je protekle sedmice imenovan na poziciju ministra finansija u Vladi USK, a koji se ovom prilikom zahvalio kolegama vijećnicima na dosadašnjoj saradnji. Pored toga, svečanu zakletvu je položila i Mediha Hromalić, i tako preuzela mandat u Općinskom vijeću, koji joj ispred Kluba vijećnika SDA pripada, nakon što je ostavku podnio Mensur Seferović.

U nastavku rada vijeće je pristupilo utvrđivanju dnevnog reda, koji je doživio manje izmjene, a između ostalog, u dnevni red uvršten je Izvještaj o procjeni šteta od prirodnih i drugih nesreća, koji je izradila općinska komisija nakon velikih poplava koje su u decembru prošle godine zadesile općinu Sanski Most. Zahtjev za izmjenu prijedloga dnevnog reda, koji je predložen od strane Kluba NiP-a, a kojim se traži da se u dnevni red uvrsti prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o radno pravnom statusu predsjedavajuće i zamjenika, te prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke  koja utvrđuje visinu i način isplate naknada općinskim vijećnicima, članovima Kolegija i Komisija, nakon što se vijeće izjasnilo, nije dobio podršku.

Što se tiče usvojenog rebalansa općinskog budžeta, bitno je naglasiti da je ostao na dosadašnjem nivou, što je preko 26 miliona maraka, ali da je došlo do određene raspodjele finansijskih sredstava unutar budžeta. Izmjene su urađene kako bi općina lakše sprovela određene infrastrukturne projekte planirane u ovoj godini, među kojima je izgradnja vodovodne mreže za nekoliko naseljenih mjesta na području Donjeg Kamengrada, te izgradnju Parka generala Mehmeda Alagića.  Pored toga rebalansom su u budžetu izdvojena sredstva za naknadu šteta od poplava, u visini od 80. 000 KM, 7. 000 maraka predviđeno je za subvencioniranje autobuskog prevoza na području općine Sanski Most, a rebalansom su izdvojena i posebna sredstva za potrebe funkcionisanja Turističke zajednice, koja bi uskoro trebala početi sa radom. Kako je ovom prilikom istakao općinski načelnik Faris Hasanbegović, nakon ovoga, uskoro će se pristupiti i drugom rebalansu, obzirom da će ubrzo sa nivoa federacije na budžet općine biti uplaćena sredstva od milion konvertibilnih maraka, koja su namijenjena za različite infrastrukturne projekte. Spomenimo da je na predloženi rebalans bio uložen i jedan amandman od strane Naše stranke, koji je predviđao da se sa 70. 000 maraka subvencioniraju komunalni izdaci za penzionere sa najnižom penzijom, ali koji nakon izjašnjavanja Općinskog vijeća nije prihvaćen.

PRVI REBALANS BUDŽETA U OVOJ GODINI

Sanski Most |