PUNE RUKE POSLA ZA SANSKE VATROGASCE

PUNE RUKE POSLA ZA SANSKE VATROGASCE


Četvrtak, 9 Aprila, 2020

Šumski požari ovih dana pričinjavaju milionske štete na području Općine Sanski Most i ulažu se veliki napori kako bi se spasilo šumsko bogatstvo. Uzročnik većine požara je ljudski faktor, odnosno nemar i nepažnja onih koji pale vatre i tako pokušavaju očistiti parcele za obrađivanje. U vatrogasnoj jedinici Sanski Most ističu kako su danonoćno na terenu i da pokušavaju spasiti ono što se spasiti može. Pomoć u tome im pružaju i radnici Unsko sanskih šuma, a štete na šumskim kulturama, posebno kada je riječ o visokim šumama su ogromne. Uzročnik najvećeg broja požara je ljudski faktor, budući da veliki broj građana pokušava vatrom od korova i niskog rastinja očistiti parcele i tako pripremiti zemljište za obrađivanje. Širenju vatre doprinosi i jak vjetar pa se požari s niskih šire na visoke kulture. Limitirajući faktor u djelovanju sanskih vatrogasaca je stara i dotrajala mehanizacija i oprema koje dobrim dijelom izraubovana. Na građane se apeluje da se suzdrže od paljenja vatre u prirodi, te se podsjeća kako su za počinioce predviđene oštre zakonske sankcije. Također, mole se savjesni građani da na broj 123 prijave sve koji nekontrolisano pale vatru i izazivaju požare.

PUNE RUKE POSLA ZA SANSKE VATROGASCE

Sanski Most |