RADIONICA O PREVENCIJI NASILJA U PORODICI

RADIONICA O PREVENCIJI NASILJA U PORODICI


Utorak, 15 Decembra, 2020

U sklopu projekta posvećenog prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, kojeg realizira Centar za socijalni rad u Sanskom Mostu, danas je organizirana radionica na kojoj se govorilo o krivičnom zakonodavstvu kojim se tretira ova oblast. Podsjećamo da je nedavno u sklopu ovoga projekta upriličeno potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji i radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici za Općinu Sanski Most. Učesnici i partneri projekta danas su se mogli upoznati s krivično pravnim odredbama koje tretiraju nasilje u porodici, a slične radionice poput današnje organiziraće se i u narednom periodu. Nasilje u porodici je negativna društvena pojava prisutna u velikoj mjeri i na području Općine Sanski Most. Centar za socijalni rad u Sanskom Mostu nosilac je projekta u skopu kojeg je formiran multisektorski tim čiji je prvi zadatak bio izrada pomenutog protokola. Ovaj tim čine predstavnici više lokalnih institucija od kojih je svaka na svoj način involvirana u ovu oblast. Protokolom se definišu postupci i procedure koje svaka od nadležnih institucija treba da čini kada se radi o sprečavanju ili sankcionisanju nasilja u porodici. Inače, treba istaći kako su sve ove aktivnosti podržane kroz projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodnozasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, koji se realizuje u okviru sporazuma Džender centra Federacije BiH i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku USAID-a. Broj slučajeva nasilja u porodici na području Unsko sanskog kantona kontinuirano raste u poslednjoj deceniji. Sigurno je da se radi o problematici gdje je potrebna bolja koordinacija i sinergija više društvenih faktora u cilju prevencije i suzbijanja ovih pojava. Uzroci povećanja broja slučajeva nasilja u porodici su sve teža ekonomska situacija te stanje opšte besperspektivnosti koje danas vlada u društvu.

RADIONICA O PREVENCIJI NASILJA U PORODICI

Sanski Most |