RADNA POSJETA PREMIJERA MUSTAFE RUŽNIĆA

RADNA POSJETA PREMIJERA MUSTAFE RUŽNIĆA


Srijeda, 31 Augusta, 2022

Općinu Sanski Most juče je posjetio premijer Vlade Unsko-sanskog kantona, Mustafa Ružnić, koji je skupa sa svojim saradnicima održao nekoliko sastanaka na kojima je razgovarano o podršci kantonalne vlade, u realizaciji nekoliko bitnih projekata na području naše općine. Ovom prilikom posjetio je mjesne zajednice Donji Kamengrad i Husimovci, gdje je održao sastanak sa mještanima naselja Krče, Krupići, Šibovi i Jahići. Na sastanku, kojem je bio prisutan i direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Mensur Islamović, razgovarano je o izgradnji vodovoda za mještane pomenutih naselja, odnosno spajanja domaćinstava na gradski vodovod.

Ovi projekti realizovali bi se zajedničkim učešćem mještana, Vlade USK i općine Sanski Most, a premijer Ružnić izrazio je spremnost da kantonalna vlada finansijski podrži planiranu izgradnju vodovoda, za šta će iz kantonalnog budžeta biti izdvojeno oko 120. 000 KM.

Inače, u dugoročnim planovima javnog komunalnog preduzeća jeste širenje distributivne mreže, te spajanje što većeg broja domaćinstava na gradski vodovod, kako bi pitka voda bila dostupna što većem broju građana.  U svemu tome potrebna je podrška iz različitih izvora finansiranja, te se očekuje da se i općinski i kantonalni nivo uključi u ovaj projekat, kako bi mještani ovih naselja konačno bili priključeni na gradski vodovod.

Premijer Ružnić se tokom posjete Sanskom Mostu susreo i sa predstavnicima Sportsko ribolovnog društva „Devet rijeka“, koji su vršili poribljavanje pritoka Sane. Poribljavanje je izdvajanjem finansirala Vlada USK sa četiri hiljadee maraka, a na ovaj način pomagali su ovome udruženju i u proteklom periodu.

Premijer Ružnić  je obišao i poslovne prostore RTV Sana i interesirao se za stanje tehnološke opremljenosti RTV servisa, kadrovske, materijalne i finansijske tokove  Preduzeća. Prvi čovjek izvršne vlasti USK upoznao se sa visinom plaća uposlenih koje su daleko  ispod federalnog prosjeka, stepenom amortizacije  opreme  sa kojom radi naš medijski servis  i  planom razvoja Preduzeća. Ružnić je na inicijativu menadžmenta RTV Sana  planirao zajednički sastanak sa direktorima ostale dvije radio-televizijske  kuće  na USK, RTV USK  i RTV Cazin koje su takođe  javni servisi na temu grantovske podrške medijima u Kantonu 1 u narednoj budžetskoj godini, konkretno u pogledu tehnološkog opremanja ovih servisa.

RADNA POSJETA PREMIJERA MUSTAFE RUŽNIĆA

Sanski Most |