RADOVI NA SANI NISU NI PLANIRANI

RADOVI NA SANI NISU NI PLANIRANI


Utorak, 19 Februara, 2019

U poslednje vrijeme na društvenim mrežama interes javnosti izazvalo je potpisivanje onlajn peticije pod motom „Ne damo Sanu“. Organizatori ove peticije kažu kako na ovaj način žele zaštititi rijeku Sanu kada je riječ o nastavku radova na uređenju njenog korita u sklopu programa zaštite i prevencije od poplava.

Kako bi provjerili da li su tokom ove godine planirani takvi radovi, ovo pitanje smo postavili načelniku Općine Sanski Most, Farisu Hasanbegoviću. On nas je informisao kako tokom ove, a ni narednih godina nisu planirani nikakvi radovi na koritu, ali će se graditi zaštitni zid od poplava od lokaliteta Gerzovo do mašinskog mosta. „Nakon što su tokom 2016. godine okončani radovi na koritu rijeke Sane koji su imali za cilj prevenciju od poplava, kroz razgovor s jednim brojem naših građana koji su izražavali sumnju u efekat onoga što je urađeno, naručili smo jednu studiju koja je izrađena u 2017. godini i njome smo tražili da se sagledaju učinci svega što je urađeno i što treba dalje raditi.

Od tada Općina Sanski Most nije tražila nikakve intervencije na koritu Sane, a koliko sam upoznat ni u ovoj, a ni u narednoj godini nisu planirani nikakvi radovi. Mi smo u više navrata pokušavali da sugerišemo Agenciji za vodni sliv rijeke Save, koja je nadležna za sve vodotokove, da su potrebne određene intervencije na području Trnove, jer tamo uvijek imamo plavljenje za kritičnog vodostaja. Također, u ovoj godini planirana je izgradnja zaštitnog zida koji će se protezati od mašinskog mosta do Gerzova. Međutim, taj zid ni na kakav način nije u koritu, već se nalazi uz samu saobraćajnicu.  Građani nemaju razloga da budu uznemireni da će se obale ili korito Sane dirati. Peticiju koja je pokrenuta treba završiti i poslati, i ako je to zvaničan stav, bilo bi dobro da se što veći broj građana uključi jer treba čuti sve strane priče.

Naravno, kada dođe do poplava, tada je to neka druga slika i tada su ugroženi građani glasniji. Dobro je da se peticija završi i uputi onima koji upravljaju rijekom Sanom, a to je u ovom slučaju Agencija za sliv rijeke Save u Sarajevu i da im se stavi do znanja šta su naši interesi, a oni su da se zaštiti Sana i lokaliteti kao što su Bijeli brodovi ili Krečana i svi drugi koji predstavljaju turistički potencijal ovih prostora.

 

RADOVI NA SANI NISU NI PLANIRANI

Sanski Most |