RASPISAN KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

RASPISAN KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA


Srijeda, 13 Aprila, 2022

Općina Sanski Most i ove godine je raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH. Konkurs  ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja, i objavljen je u dnevnom listu Oslobođenje, oglasnoj ploči i web stranici Općine Sanski Most, a prijave sa dokazima o ispunajvanju konkursa mogu se dostaviti organu uprave direktno putem Šalter sale, ili putem pošte na adresu općine. Sve neophodne dodatne informacije zainteresirani studenti mogu dobiti u organu uprave općine Sanski Most, kao i na službenoj općinskoj internet stranici. Svake godine u budžetu općine Sanski Most planiraju se sredstva za stipendiranje studenata. Budžetom općine za ovu godinu, koji je nedavno usvojen na sjednici Općinskog vijeća, za stipendiranje studenata planiran je iznos od 95. 000 konvertibilnih maraka. Inače ovaj iznos iz godine u godinu ima intenciju rasta kako bi što veći broj studeneta sa područja naše općine imao mogućnost dobijanja stipendije. Kako se navodi u konkursu, visina mjesečne stipendije utvrdit će se naknadno na način da će se sredstva osigurana u Budžetu, dijeliti srazmjerno broju kandidata koji ispune uslove za dodjelu stipendija, a stipendije će se isplaćivati u 9 jednakih mjesečnih rata. Spomenimo da je prošle godine za ove namjene u budžetu bilo izdvojeno 57. 000 maraka, a općina je stipendirala 55 studenata.

 

RASPISAN KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

Sanski Most |