RASPISAN KONKURS ZA PRIJEM 24 POLICAJCA U SANSKOM MOSTU

RASPISAN KONKURS ZA PRIJEM 24 POLICAJCA U SANSKOM MOSTU


Srijeda, 8 Decembra, 2021

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona raspisalo je konkurs za prijem novih policajaca. U javnom konkursu, koji je na službenoj stranici Vlade objavljen 30.11.2021. godine, jasno su naglašeni i uvjeti (opći i posebni) potrebni za prijavu, kao i koje dokumente treba priložiti uz prijavu. Zainteresovani se mogu prijaviti za posao policajca u svim organizacionim jedinicama MUP-a, odnosno u Policijskim stanicama na nivou općina i gradova. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za prijem ukupno 108 policajaca, a od toga, za potrebe Policijske stanice Sanski Most konkurs je raspisan za 24 izvršioca za radno mjesto policajac. Novi Pravilnik za prijem policajaca i policajki Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona donijelo je u oktobru godine, što je bilo potrebno kako bi bio raspisan konkurs za prijem novih policajaca u krajiški MUP. Različite su izmjene u odnosu na raniji, a jedna od najvažnijih je viši nivo transparentnosti prilikom prijema kandidata u čin policajac. Transparentnost se ogleda u tome što je Ministarstvo imalo obavezu da sačini listu od 300 pitanja koja su objavljena na službenoj stranici MUP-a, a kandidatima će prilikom pismenog dijela ispita biti postavljeno 35 pitanja, sa opcionalnim odgovorima, od kojih će samo jedan biti ispravan. Prijaviti se mogu kandidati od 18 do 27 godina starosti, bez obzira na spol. Kandidati će prolaziti različite ispite, od ispita općeg znanja, pa do onog o fizičkim sposobnostima. Odabrani kandidati će po izboru pohađati devetomjesečnu obuku za kadete i imaće probni rad u trajanju od godinu dana. Konkurs je otvoren 30 dana, i objavljen je na stranici Vlade USK, gdje se mogu pronaći sve ostale potrebne informacije.

RASPISAN KONKURS ZA PRIJEM 24 POLICAJCA U SANSKOM MOSTU

Sanski Most |