RAST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

RAST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE


Utorak, 27 Jula, 2021

Ukupna vrijednost poljoprivredne proizvodnje na području općine Sanski Most, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2020. godini iznosila je preko 60 miliona maraka, i povećana je u odnosu na prethodnu godinu, a poljoprivredni proizvođači sa područja općine Sanski Most samo u prošloj godini su ostvarili blizu 3 miliona konvertibilnih maraka novčanih podrški. Općina u svom registru trenutno broji 1238 poljoprivrednih gazdinstava, a tu se nalazi i 75 registrovanih obrtnika, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i doprinose razvoju sanske općine. Stočarstvo je trenutno najzastupljenija grana poljoprivrede, a na općini trenutno egzistira preko 3 hiljade grla goveda, dok se na godišnjem nivou proizvede preko 7,5 milona litara mlijeka, što sanske farmere svrstava među najveće proizvođače mlijeka u Unsko-sansko kantonu. Općina Sanski Most raspolaže sa 37 750 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega 24 hiljade otpada na oranice, 7 000 na livade, 6 000 na pašnjake i 650 hektara na voćnjake. U ratarstvu je najviše zastupljen kukuruz sa preko 3000 hektara zasijane površine. Pod povrtlarskim kulturama nalazi preko 2730 haktara zemljišta, a od toga 3,5 hektara otpada na plasteničku proizvodnju. Posljednjih godina uznapredovale su voćarska kao i pčelarska proizvodnja, koje u velikoj mjeri ovise od različitih vremenskih nepogoda i klimatskih promjena, što zadaje probleme voćarima i pčelarima, i utiče na obim proizvodnje. Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most predstavljena je informacija o stanju poljoprivrede na području općine Sanski Most. Na osnovu predočenih podataka može se zaključiti da poljoprivredna proizvodnja predstavlja okosnicu razvoja naše općine, te da se veće ulaganje u poljoprivredu postavlja kao imperativ za naredni period. Inače, strategijom lokalnog razvoja općine Sanski Most, poljoprivredna proizvodnja je jedna od strateških grana ekonomskog razvoja, i zbog toga je neophodno podsticati njen razvoj.

RAST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Sanski Most |