RASTE TREND ZAPOSLENOSTI

RASTE TREND ZAPOSLENOSTI

Prema informacijama Biroa rada Sanski Most, pozitvni parametri sa tržišta rada naše općine nastavljaju se i u prvom kvartalu tekuće godine.

Na dan 31.03.2017. godine ukupno evidentiranih nezaposlenih lica bilo je 4.056, što predstavlja smanjenje u odnosu na proteklu godinu za 431 lice.

Zaposlenjem je od početka tekuće godine brisano 264 lica, dok je istodobno po okončanju radnog odnosa prijavljeno 190 lica.  Najviše je zaposleno KV radnika 109, zatim radnika sa SSS 66, NKV 56, VSS 22, VŠS 3, 5VKV i 3 PKV.Treba istaći da je u prvom kvartalu, najveća zaposlenost,  evidentirana u građevinskom sektoru, trgovini, ugostiteljstvu te u uslužnoj djelatnosti

Na evidenciji nezaposlenih i dalje su najbrojniji kvalifikovani radnici s 1518, i nekvalifikovani radnici s 1383 prijavljenih, koji skupa čine cca 72% ukupno evidentiranih. Visokoobrazovanih kadrova evidentirano je 124, lica s VŠS 21, dok je lica s SSS evidnetirano 831, visokokvalifikovanih radnika 53 i 126 polukvalifikovana radnika.

Prema preliminarnim statističkim pokazateljima Poreske uprave Sanski Most na dan 31.03. tekuće godine na području naše općine bilo je 4.199 zaposlenih, što nas čini jednom od rijetkih općina koja ima veći broj evidentiranih zaposlenih od broja nezaposlenih lica.Ukoliko se ovaj trend nastavi i u ovoj godini te inspekcije pojačaju svoje djelovanje i sankcionisanje rada na crno, naš bi grad već u ovoj godini mogao postati jedna od općina sa najvećom stopom godišnjeg zapošljavanja.

RASTE TREND ZAPOSLENOSTI

Sanski Most |