REGULACIJA KORITA I PODIZANJE NASIPA NA BLIHI

REGULACIJA KORITA I PODIZANJE NASIPA NA BLIHI


Srijeda, 2 Oktobra, 2019

U proteklih nekoliko dana u naselju Alagića polje izvedeni su radovi regulacije korita Blihe, a izgrađen je i odbrambeni nasip. Radi se o aktivnostima koje su provedene u sklopu prevencije i borbe protiv poplava. Prema riječima načelnika Civilne zaštite Općine Sanski Most, Saida Ramića, ove radove su incirali sami mještani, a provela ova služba, te je uz ne tako velika finansijska ulaganja urađen veliki posao. Na ovome dijelu svoga toka Bliha često napušta korito i plavi okolno zemljište kao i stambene objekte u Alagića polju, što mještanima svake godine pričinjava velike probleme.

U okviru pomenutih radova produbljeno je korito rijeke, te je uz desnu obalu izgrađen zemljani nasip koji će u budućnosti štititi ovo naselje od poplava. Mještani su vrlo zadovoljni urađenim poslom. Načelnik Civilne zaštite, Sadi Ramić, posebno je pohvalio trud i angažman samih mještana koji su pomagali u radovima te je istakao kao ovo treba biti primjer i za druga naselja kako se zajedničkim snagama mogvu riješiti ovakvi i slični problemi. Ovaj i slični projekti koji su urađeni tokom ove godine u organizaciji Civilne zaštite, kao što je uređenje odvodnog kanala u naselju Krkojevci, trebalo bi da umanje rizik i štete od poplava i podzemnih voda koje svake godine pričinjavaju velike probleme i štetu.

REGULACIJA KORITA I PODIZANJE NASIPA NA BLIHI

Sanski Most |