REGULACIJA KORITA RIJEKE BLIHE U NASELJU JAHIĆI

Proteklih nekoliko dana u naselju Jahići koje se nalazi na području Mjesne zajednice Husimovci, izvedeni su radovi na regulaciji korita Blihe. U okviru pomenutih radova produbljeno je korito rijeke, te je uz desnu obalu izgrađen odbrambeni nasip koji će u budućnosti štititi ovo naselje od poplava. Na ovome dijelu svoga toka Bliha često napušta korito i plavi okolno zemljište kao i stambene objekte, što mještanima svake godine pričinjava velike probleme. Pored toga, lokalni put koji se nalazi neposredno uz rijeku, i koji prolazi kroz ovo mjesto, već nekoliko godina zbog obrušavanja obale je bio ugrožen, i postojala je opasnost od njegovog oštećenja. Izgradnjom obaloutvrde na ovom lokalitetu riješen je dugogodišnji problem, a mještani su vrlo zadovoljni urađenim poslom. Ove radove su incirali sami mještani, općina Sanski Most je finansirala radove, a sve ostale aktivnosti je implemantirala Općinska služba civilne zaštite. Načelnik Civilne zaštite, Said Ramić, posebno je pohvalio trud i angažman samih mještana koji su pomagali u radovima te je istakao kao ovo treba biti primjer i za druga naselja kako se zajedničkim snagama mogu riješiti ovakvi i slični problemi. Općina Sanski Most posljednjih godina sprovodi mnogobrojne aktivnosti u sklopu prevencije i borbe protiv poplava, a ovakvi i slični slični projekti trebalo bi da umanje rizik i štete od poplava koje svake godine pričinjavaju velike probleme lokalnim stanovnicima.

REGULACIJA KORITA RIJEKE BLIHE U NASELJU JAHIĆI

| Vijesti |