REKORDAN BROJ RIBOLOVNIH DOZVOLA U 2022. GODINI

REKORDAN BROJ RIBOLOVNIH DOZVOLA U 2022. GODINI


Petak, 27 Januara, 2023

Sportsko ribolovno društvo Devet rijeka iz Sanskog Mosta iza sebe ima uspješnu godinu. Tokom protekle godine realizovan je veliki broj aktivnosti na polju unaprjeđenja ribolova na području naše općine, tako da članovi udruženja sa optimizmom ulaze u novu kalendarsku godinu i novu ribolovnu sezonu. Kako nas je upoznao sekretar društva Nirzad Karamujić, prethodna godina može se smatrati veoma uspješnom, po pitanju porasta broja članstva i izdatih ribolovnih dozvola, ali i po sprovedenim akcijama poribljavanja rijeka i riječnih vodotoka s kojima društvo gazduje. U prošloj godini sansko ribolovno društvo imalo je 1119 registrovanih članova, a izdano je rekordnih 744 ribolovnih dozvola. Pored toga, sprovedene su i tri veoma uspješne akcije poribljavanja. Od novina za ovu godinu izdvaja se da je nedavno od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, društvu izdana saglasnost na godišnji plan rada za ovu godinu, na koje je prethodno pribavljeno i pozitivni mišljenje od strane i resornog kantonalnog ministarstva. Iz Sportsko ribolovnog društva Devet rijeka ovom prilikom su informisali svoje članove da je početkom godine na snagu stupio novi izmijenjeni Pravilnik o dozvolama, kojim su određene cijene dnevnih i godišnjih dozvola korigovane. Upravo zbog novog pravilnika još uvijek se kasni sa izdavanjem i novih ribolovnih dozvola za ovu godinu, međutim i to bi trebalo uskoro biti riješeno. U narednom periodu slijede pripreme za otvor ribolovne sezone na potočnu pastrmku, koje se tradicionalno organizuje svake godine povodom 1. marta. Tim povodom, u sklopu pomenutih aktivnosti, planirana je velika akcija čišćenja i uređenja lokaliteta odmorišta na rijeci Dabar, gdje se ovaj događaj održava, kako bi sanski ribari spremno dočekali brojne goste iz zemlje i inostranstva, koji na ovaj dan pohode obale Dabra.

REKORDAN BROJ RIBOLOVNIH DOZVOLA U 2022. GODINI

Sanski Most |