REKORDAN PRINOS KUKURUZA NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA

REKORDAN PRINOS KUKURUZA NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA


Srijeda, 21 Oktobra, 2020

Tradicionalna poljoprivredna manifestacija „Dani polja kukuruza“, održana je danas u selu Fajtovci, a u sklopu ovog događaja predstavljene su nove hibridne sorte kukuruza. Radi se o hibridima koji su zasađeni na parcelama poljoprivrednih proizvođača Mehmeda Alagića i Enesa Tatarevića, a njihova glavna karakteristika je da su ove godine dali rekordan urod, čime su ovdašnji poljoprivrednici izuzetno zadovoljni. Istaknuto je kako primjena modernih agrotehničkih saznanja i dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji imaju presudan uticaj, a ovom prilikom predstavljene su i nove hibridne sorte kukuruza poznate sjemenske kuće „Pionir“, koje su znatno otpornije na klimatske nepogode. Ovogodišnji prinosi iznose i do 13 tona po jednom hektaru, što je duplo više u odnosu na prošlu godinu. Tatarević naglašava kako su poljoprivrednicima i ove godine veliki problem stvaraledivlje svinje, ali da je bogat urod praktično sanirao štete nastale na takav način.Cilj ove manifestacije je upoznati poljoprivredne proizvođače s novim tehnologijama i standardima, čijom primjenom je moguće povećati prinose u proizvodnji kukuruza. Na području općine Sanski Most kukuruz ja najzastupljenija ratarska kultura, zasijana na oko 3000 hektara sjetvene površine. Kukuruz je dragocjen izvor stočne hrane koja se u najvećoj mjeri kod ovdašnjih poljoprivrednika koristi u proizvodnji mlijeka. Ovo je posebno bitna činjenica za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Sanski Most, u kojoj je kao i na području cijelog Unsko sanskog kantona, od svih poljoprivrednih djelatnosti najzastupljenija proizvodnja mlijeka.

REKORDAN PRINOS KUKURUZA NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA

Sanski Most |